Persondatapolitik

Persondata og databehandling

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Robotweb.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 
Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

 
Robotweb indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
  • Besøger vores hjemmeside

  • Ved brug af kontaktformular eller “konktat os” knap

 
Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.robotweb.dk er BF Online, Odinsvej 8, 4600 Køge, cvr nr. 30652606

 
Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og e-mailadresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os.

Vi opbevarer dine oplysninger i 12 måneder, eller til at kundeforholdet ophører.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

 
Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du til en hver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse herom til Robotweb per e-mail til [email protected].